SONEMUS osnovan je 2001. g. sa ciljem izvođenja, promocije i edukacije u oblasti savremene umjetničke muzike.

Ansambl SONEMUS, koji zajedno s redovnim članovima okuplja i cijeli niz stalnih saradnika, muzičara visokih umjetničkih preformansi, s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju savremene umjetničke muzike. U svom dosadašnjem djelovanju, ansambl SONEMUS izveo je veliki broj premijernih i repriznih koncerata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.


U osnovnom sastavu Ansambla SONEMUS, zastupljeni su sljedeći instrumenti:

  • Flauta (piccolo, alt flauta, traverso),
  • Klarinet (in B, in A, in Es, bas-klarinet),
  • Violina,
  • Violončelo,
  • Klavir,
  • Harmonika
  • Udaraljke.

Angažiranjem muzičara - saradnika, Ansambl SONEMUS se može proširiti prema potrebi. Zahvaljujući mreži stalnih saradnika, Ansambl SONEMUS i u proširenom sastavu djeluje kao već iskusno i kompaktno muzičko tijelo.

Boris Previšić-Mongelli - Flauta

Hanan Hadžajlić - Flauta

Vedran Tuce - Klarinet

Azra Ramić - Klarinet

Violeta Smailović-Huart - Violina/Viola

Yevgeny Xavierieff - Violončelo

Dragan Đorđević -Violončelo

Esther Saladin -Violončelo

Ruben Dalibaltayan - Klavir

Julia Gubaidullina -Klavir

Gilles Grimaître -Klavir

Davor Maraus - Udaraljke

POSTER DESIGN: anurhadziomerspahic